Tüzelő anyagok

Kedves Olvasó!

A gazdasági válság hatása, a „tiszta” energiahordozók (gáz, villany) ára, de elsősorban a minden évben kíméletlenül beköszöntő tél akaratunk ellenére felteszi a kérdést: mivel fűtsünk?
A cél az, hogy hatékonyan és a lehető legolcsóbban. Erre kínálnak kedvező alternatívákat a szilárd tüzelőanyagok, a tűzifa, a barna- és feketeszenek, valamint a brikettek.

A 60-as 70-es évek óta volt már itt minden. Olajkályha, villanykályha, gázkazán. A hagyományos tüzelőanyagok iránti rohamosan növekvő igény azonban nem hagy kétséget: ennyi ember nem tévedhet!
A tűzifa és a szén túlélte a „modern” energiahordozók viharát és most újra virágkorát éli. Éli, mert különösen a tűzifa azon túl, hogy gazdaságos, nyújt még valamit. Valamit, amit nem pótol semmi. Tüzének ropogása, illata, látványa békét, meghittséget, nyugalmat sugároz.

Tapasztalataink szerint a mindennapi élet ezen szegmensében jelentős még a tájékozatlanság, ezért engedje meg, hogy segítségére legyünk néhány jó tanáccsal.

Tüzifa

Mit kell tudni a tüzifáról?

Tiszta, gazdaságos, környezetbarát tüzelőanyag, melyet az emberiség az idők kezdetétől napjainkban is a legszívesebben használ.
A frissen kivágott fa nedvességtartalma 40-50%, ezért fűtőértéke csak 2000-2500 kalória. Magas nedvességtartalom esetén az égetés során kipárolgó vízgőz nagyon rontja a hatásfokot és a tüzelőberendezést, valamint a kéményt is tönkre teszi. A feldolgozott (fűrészelt, hasított) és szellős helyen legalább egy évig tárolt száraz tűzifa fűtőértéke már eléri a 3800-4000 kalóriát is. A fentiekből kitűnik, hogy a megfelelő időben történő beszerzés számos kiemelkedő előnyt jelent a felhasználónak.

Mit kell tudni a tűzifa méréséről?

Az utóbbi években lezajlott egy jelentős változás, mégpedig az, hogy a tűzifát nem súlyra (mázsa), hanem térfogatra (köbméter) vásároljuk, hogy a változó nedvességtartalom ne befolyásolja a mérés pontosságát. Fontos hangsúlyozni, hogy az erdőgazdálkodók soha nem alkalmazták és nem is alkalmazzák a fa súlyra történő mérését (kivéve lutro, atro).

A hengeres tűzifa mérése

A hengeres tűzifa térfogatának meghatározását két alapvető módon végezzük:

  1. Az egy méter hosszúság feletti rönköt (2-6m), jellemzően 16 cm átmérőtől készítenek, melynek térfogatát darabonként, térfogatszámítással határozzák meg. A számolás megkönnyítése érdekében a szakemberek könyv formájába foglalt köböző táblázatot alkalmaznak. (1. ábra)
  2. Az általában 10-25 cm átmérő közötti fákat a kitermelés során egy méter hosszúságúra vágják, melyből 1,7 méter magas rakatot készítenek. (2. ábra)
  3. Tehát egy 5 méter hosszú, 1,7 méter magas rakat (sarang) 5 erdei köbméter. (3. ábra)

Az „erdei” köbméter kifejezést a szakma kizárólag a méteres tűzifa esetén alkalmazza.

Hogyan ellenőrizhetjük a gépkocsin, hogy hány köbméter hengeres tűzifát kaptunk?

  1. Az egy méter hosszúság feletti rönk formájában lévő fákat darabonként kell mérni felrakodásnál, vagy lerakodásnál a térfogatszámításhoz szükséges adatok (átmérő, hosszúság) megadásával. (4. ábra)
  2. Az egy méter hosszúságú fákból álló rakatot a következő módon ellenőrizhetjük:
    Például, ha a plató hossza 4,5 méter, a rakatok magassága mindkét oldalon 1,2 méter, akkor 4,5 m x 1,2 m = 10,8 köbméter, mely számot 1,7-tel elosztva megkapjuk, hogy 6,35 erdei köbméter tűzifa van a járművön. (5. ábra)

Tehát egyméteres tűzifa esetén az általános képlet: platóhosszúság szorozva a rakatmagassággal, osztva 1,7-tel, szorozva a rakatok számával (ami jellemzően két sor).

A hasított tűzifa mérése

A magyarországi fogyasztói igényekben is bekövetkezett jelentős változás új helyzetet teremtett. Manapság a tűzifát a vevők többsége már nem rönkben, hanem feldolgozva (fűrészelve, hasítva) igyekszik megvásárolni, ugyanis sok embernek komoly problémát jelent ezt a munkát elvégezni, hiszen erejük vagy idejük nincs, vagy rájöttek, hogy a baltás-fűrészes napszámos drágábban dolgozik, mint a nagyüzemi hasító gépek.

A tüzelőanyag kereskedők egymással versengve arra törekednek, hogy az elvárásoknak minél jobban megfeleljenek. Ennek érdekében a lehető legtöbb fát dolgozzák fel előre, hogy azt a legjobb minőségben (legszárazabban) tudják prezentálni a vásárlók felé. A rönk vagy a méteres tűzifa a feldolgozást követően a rájuk vonatkozó mérési szabályokkal már nem mérhető. Szerencsére a fűrészelt, hasított tűzifa esetében sem kellett feltalálni semmilyen új mértékegységet, hiszen a térfogat mértékegysége a köbméter itt is tökéletesen alkalmazható. Míg hazánkban a hasított tűzifa kínálata az 1990-es években jelent meg, addig a fejlett nyugati országokról elmondható, hogy már 80-100 éves hagyománya van. Ennyi idő alatt tökéletesre fejlesztették a feldolgozást és a csomagolást a vezető európai gépgyártók, az osztrák Posc, a német Binderberger és a finn Palax.

Valamennyi gyártó technológiája ömlesztve csomagolja a feldolgozott tűzifát. Nem azért nem rakják kézzel sorba kalodába, mert nincs rá pénzük, hanem azért, mert gazdaságtalan. Sajnos mi még a csomagolás költségét sem engedhetjük meg magunknak, de nem is feltétlenül szükséges, mert a tároló edény (konténer), vagy a szállító jármű platójának térfogata egyszerűen és pontosan kiszámítható (hosszúság x szélesség x magasság = m3, hengeres tároló esetén: (r2 x π) x m = m3.

E mennyiség kifejezésére használatos az ömlesztett köbméter. (6-7. ábra)

Egy köbméter rönk, vagy méteres tűzifa 25-35 cm méretűre feldolgozva (fűrészelve, hasítva) 1,7-1,8 ömlesztett köbméter térfogatú fát jelent. Tehát, ha Ön eddig 6 m3 fát vásárolt rönkben vagy sarangban, akkor feldolgozva (fűrészelve, hasítva)
6 x 1,7-1,8 = 10 – 11 ömlesztett m3 fát kell vásárolnia.

A csomagolási többletköltség miatt a kereskedésekben lassan terjed a raklapra hálósan, vagy big-bag zsákban csomagolt ömlesztett tűzifa, de jelen van a fajlagosan legdrágább kalodás is.

Hogyan ellenőrizhetjük a hasított tűzifa mennyiségét a gépkocsin?

Mérje meg a plató vagy konténer (belső!!!) hosszúságát, szélességét, magasságát és a H x Sz x M szorzás elvégzésével megkapja az eredményt. Raklapon, hengeresen hálóval csomagolt fa esetén az (r2 x π) x m egyszerű térfogat számítási képlettel boldogulunk.

FIGYELEM! Ha egy plató mérete 1,9m x 2,9m x 0,9m = 5m3. Ha ugyanerre a platóra azt mondják, hogy 2m x 3m x 1m = 6m3. Ezt a különbséget olykor még egy gyakorlott szem sem veszi észre, pedig ez az apró szösszenet a vevőnek azonnal 13-15000 forintjába kerül, és ez csak egy példa az általuk alkalmazott számtalan trükk közül.

Senkitől nem várható el, hogy az iskolában több évtized távlatában tanult és azóta nem használt, megkopott ismeretek alapján számolja ki a pontos mennyiséget. Ilyenkor nyugodtan kérjük meg iskolás gyermekeinket, unokáinkat, akik játszi könnyedséggel tudnak ebben segítséget nyújtani. Nyugodt álma és otthona melege érdekében ne restellje elővenni a mérőszalagot és megbizonyosodni (még rendszeres szállítója esetében is) a vásárolt mennyiségről!

Szén

Mit kell tudni a szenekről?

A barna-, és feketeszenek osztályozás szerint lehetnek dara, borsó, dió vagy darabos, akár hazánkban, akár a környező országokban bányásszák ki őket. (8. ábra) A barnaszenek fűtőértéke alacsonyabb (2000-4500 kalória), a feketeszeneké magasabb (4000-6500 kalória). A hazai szeneknek hamu és salak tartalma magasabb, mint a környező országokban fellelhetőeké, de az import miatt a jobb fűtőértékű tüzelő megvásárlása költségesebb lehet. Mennyiségének mérése súlyban (kg) történik.

Mit kell tudni a lignitről?

A barnaszenek közé soroljuk a hazánkban is fellelhető, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő lignitet. (9. ábra) Kibányászott állapotában nedvességtartalma 38-45%, fűtőértéke 2000-2300 kalória, ami a frissen kitermelt tűzifával mutat hasonlóságot. Hamutartalma 15% körüli, ami a jobb minőségű import szeneknél magasabb, de az egyéb hazai szeneknél alacsonyabb. Napfénytől védett, száraz, fedett, jól szellőző helyen történő tárolással nedvességtartalmának jelentős részét elveszíti, ezáltal fűtőértéke emelkedik, ami elérheti a 3000 kalóriát is. A felsorolt tulajdonságokból kitűnik, hogy jó tüzelővé akkor válik, ha a felhasználás előtt 4-6 hónappal vásárolja meg. A száraz lignit tüzeléstechnikai adottságai nagyban hasonlítanak a tűzifáéhoz, egy alapvető különbséggel: a tüzet jobban tartja. Mennyiségének mérése súlyban (kg) történik.

Mit kell tudni a brikettről?

Brikettnek nevezzük az 50 mm-nél nagyobb átmérőjű kör, vagy egyéb formájú tömörítvényeket, melyeket szárított fűrészporból, erdő- és mezőgazdasági melléktermékekből ragasztó adalék nélkül (biobrikett), vagy szénporból ragasztó adalékkal nagy nyomáson történő préseléssel állítanak elő. (10-11. ábra)

Brikett

Előnyök

Fűtőértéke minden esetben megegyezik az alapanyagául felhasznált száraz anyag (fűrészpor, szalma, kukoricaszár, szénpor, stb.) fűtőértékével. Tehát egy 4000 kalória (16,72 MJ) fűtőértékű szárított fűrészporból, szalmából, szénből készült brikett fűtőértéke attól, hogy nagy (800 bar) nyomással összepréselik, nem változik 4100-4200 kalóriára, mint ahogy 1 kg alapanyagból sem lesz 1,1 kg késztermék. A mindenféle különleges előnyöket agyon domborító reklámok ellenére el kell ismerni, hogy a mesterséges szárítás megteszi a hatását, mert az 1-2 hónapja kivágott nedves fa nem tudja vele felvenni a versenyt.
Ennek az előnynek (begyűjtés, szárítás, préselés, csomagolás, szállítás) azonban szigorúan megkérik az árát. Felhasználásukat tekintve elmondható, hogy hagyományos kályhákban, kandallókban, cserépkályhákban elsősorban temperáló fűtésre használják. Kazánnal történő fűtésnél használata elenyésző, itt legfeljebb szénbrikettek fordulnak elő. A kötőanyag nélküli brikettek rendkívül érzékenyek a magas páratartalomra, nedvességtől pedig kifejezetten védeni kell.

Bízunk benne, hogy cégünk negyedszázados piaci jelenlétével, tapasztalatával segítségére tudtunk lenni a tüzelőanyagok kiválasztásában és a döntéshozatalban.
További kérdéseivel, megrendelésével és a házhozszállítással kapcsolatban forduljon
hozzánk bizalommal személyesen, telefonon vagy e-mailben
.

Vigyázat!

Sajnos az élet minden területén rendszeresen felbukkanó gátlástalan, szélhámos csalók a tűzifában és a szénben is nagy lehetőséget látnak arra, hogy az egyszerű (főleg idős) embereket esetenként akár több tízezer forinttal is becsapják, megkárosítsák.

Védekezzen ellenük! Kerülje az ismeretlen, referenciákkal, pontos telephellyel nem rendelkező, behízelgő modorú árusokat!